Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Strona Główna

Stary budynek przy ul.CzartoryskichJesteśmy jedną z dwudziestu czterech polskich wspólnot Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Wpisane w puławski krajobraz od 1945 roku – towarzyszymy życiowej drodze wielu dzieci i młodzieży. Przez minione lata – wspólnie z podopiecznymi – budowałyśmy klimat tego miejsca, by dla nas i dla naszych wychowanków był prawdziwym domem.osrodek z dolu

Bez zaniedbania tej wciąż priorytetowej „budowy” przyszedł czas – najwyższy – na budowę w dosłownym tego słowa znaczeniu. To nowe, ogromne wyzwanie dla nas. Pamiętając o słowach naszego Zakonodawcy, św. Benedykta: gdy coś dobrego zamierzasz uczynić, módl się najpierw gorąco, aby Bóg sam to do końca doprowadził, dzieło to powierzyłyśmy opiece św. Józefa i wiemy, że jego ukończenie jest możliwe tylko dzięki Opatrzności Bożej i życzliwości ludzi dobrej woli.

Naszą wdzięczność za wszelkie gesty życzliwości, modlitwy, duchowe i materialne ofiary – wyrażamy każdego dnia w wytrwałej modlitwie uwielbienia.

Wszystkich, którzy chcą nam polecić swoje intencje modlitewne zapraszamy do skrzynki intencji i zapewniamy o naszym wsparciu. Codziennie polecamy Bogu te intencje we wspólnych i indywidualnych modlitwach.

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy