Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Aktualności

CODZIENNOŚĆ

To, co było niezwykłym wydarzeniem, powoli staje się rzeczywistością codziennego życia.

Tak, plany, budowa, urządzanie wnętrza i przestrzeni nowego budynku przeznaczonego na Ośrodek i Szkołę a następnie praca pedagogów wpisująca się w kalendarz roku szkolnego.

I przychodzą wspomnienia z Uroczystości Poświęcenia i żywa wdzięczność Panu Bogu i Ludziom, którym tak wiele zawdzięczamy.

Bryła budynku pełna wychowanków, uczniów, tętniąca młodym życiem, pomimo szybko upływającego czasu dowodzi jak wiele sensu jest w codziennych troskach, obowiązkach, których nie można odłożyć.

I towarzysząca nam wiara, że lata spędzone przez młodych ludzi w murach tego domu będą czasem dobrym, owocującym w dorosłym życiu tych dziewcząt i chłopców.

BOŻE NARODZENIE 2014

images (1)

Noc Bożego Narodzenia zachęca nas swoją ciszą, aby wsłuchać się w najgłębszą tęsknotę naszego serca i pójść za nią.

Ona chce nas doprowadzić do Tego, który przychodzi w ubóstwie i pokorze, aby objawić nam, że jesteśmy nieskończenie kochani.

Zatrzymamy się nad tajemnicą wielkiej Miłości Boga, który dla naszego zbawienia staje się Człowiekiem i idąc z nami poprzez codzienność naszych dni pozostaje tak bardzo wierny.

Niech Maryja uczy nas żyć tą tajemnicą i wsłuchiwać się w Jego głos. Niech Jego bezgraniczna ku nam miłość pomoże nam wypełnić nasze życiowe powołanie.

Dziękując serdecznie Tym wszystkim, którzy okazali nam swoją życzliwość i pomoc, którzy każdego dnia obdarowują nas swoją przyjaźnią i wspierają nas duchowo życzymy:

Niech przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia, będzie dotknięciem Bożej Miłości i Dobroci a Jezus, który przychodzi na ziemię niech obdarzy łaskami potrzebnymi w codzienności. Niech te tak bardzo rodzinne święta będą pełne radości i pokoju a błogosławieństwo Boże towarzyszy w każdym dniu Nowego 2015 Roku.

Z darem modlitwy przy żłóbku

Siostry i Wychowankowie

UROCZYSTOŚĆ poświęcenia domu

DSC_0343

W dniu 18 października 2014 roku w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Puławach, koncelebrowaną Mszą Świętą, pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, rozpoczęła się uroczystość z okazji poświęcenia nowego budynku w Puławach. Wzniesiony dzięki Funduszom Europejskim Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek już od 1 września mógł w swoje progi przyjąć Wychowanków oraz młodzież z Zespołu Szkół Europejskich.
Wśród zebranych Gości byli obecni, m.in.: Ks. Abp Stanisław Budzik, Ks. Bp. Władysław Nemiet przybyły z Serbii, Ks. Kan. Ryszard Gołda, Ks. Inf. Grzegorz Pawłowski, Duchowieństwo z terenu naszego miasta. na Uroczystość przybyły siostry z Zarządu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Przełożoną Generalną Matką Martyną na czele. Obecny był Minister Skarbu Państwa Pan Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Sadurska, Prezydent Miasta Puław Pan Janusz Grobel, Przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa. Przybyli Prezesi Firm, Sponsorzy, Architekci, Konstruktorzy, Inżynierowie, wśród nich Inspektor Nadzoru Pan Piotr Chołdzyński oraz Osoby, bez których trudno jest sobie wyobrazić realizację tego Projektu: Pani Agnieszka Laskowska, Radca Prawny Pan Paweł Wojnowski, Pan Artur Larwa, Pan Hubert Majewski. Cieszyłyśmy się z obecności Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Europejskiej, która od września prowadzi gimnazjum w naszym nowym obiekcie. Obecni byli Pracownicy Szkoły i Ośrodka, Uczniowie, Wychowankowie, licznie zebrane Siostry z Polski a także ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jesteśmy wdzięczne za przybycie i uczestniczenie w Uroczystości tym wszystkim, którzy na różny sposób przyczynili się do powstania tego obiektu.
Po uroczystej Mszy Świętej, podczas której w darach Ofiarnych niesiona była Księga zawierająca Imiona i Nazwiska naszych Dobrodziejów, których w sposób szczególny chciałyśmy polecić Bogu, przeszliśmy do nowego budynku. W głównym holu Ks. Arcybiskup Stanisław odmówił modlitwę błogosławieństwa, w której prosił: „Niech Chrystus będzie tu pośród was, podtrzymuje waszą wzajemną miłość, uczestniczy w waszych radościach, łagodzi smutki, błogosławi siostrom zakonnym, wychowawcom i młodym ludziom. Wy zaś, posłuszni nakazom Chrystusa i postępując za Jego przykładem, starajcie się przede wszystkim o to, by ten dom był ogniskiem miłości i aby stąd rozszerzała się miła woń życia chrześcijańskiego”.
Następnie Ksiądz Arcybiskup, kropiąc wodą święconą, odwiedził razem z Gośćmi każdy pokój budynku. Całą Uroczystość zarówno w kościele jak i podczas obrzędu poświęcenia uświetniła nasza zakonna Schola pod kierunkiem s. Gregorii Dworakowskiej.
Kolejnym punktem naszego świętowania był obiad i przemówienie wygłoszone przez Przełożoną Generalną Matkę Martynę Wysocką, która wyraziła naszą wdzięczność wszystkim tym, dzięki którym nasi Wychowankowie, oraz młodzież szkolna mogą mieszkać, uczyć się i wzrastać w nowym budynku.

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy