Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Budowa Ośrodka

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy budowę Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Podstawą dofinansowania jest umowa nr 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-081/09-00-0600 podpisana w dniu 09.07.2012 r. pomiędzy Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i Partnerami projektu (Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Euroszkoła” oraz Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Misjonarek) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Teren przeznaczony pod lokalizację inwestycji znajduje się w Puławach, na działce ewidencyjnej nr 715 o powierzchni 22 551 m2, w powiecie puławskim, na prawym brzegu Wisły, na terenach lasów JUNG.

Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek zaprojektowano jako budynek z wewnętrznym patio, o trzech kondygnacjach nadziemnych: parter, piętro I, piętro II i strych. Budynek został zaprojektowany z przeznaczeniem do pełnienia funkcji:

– Domu rodzinnego pobytowo-mieszkalnego dla około 65 stałych wychowanków pozbawionych podstawowej opieki materialnej i wychowawczej, z pełną stałą opieką wychowawczo-szkoleniową pełnioną przez siostry zakonne,

– Domu pobytowo-mieszkalnego dla młodzieży szkolnej oraz oazowej, na czas określony, z pełną stałą opieką wychowawczo-szkoleniową.

W budynku zaprojektowano pokoje 2 i 3 – osobowe, z łazienką, wszystkie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc sypialnych i wielkość pokoi zapewni wychowankom wystarczająco dużo miejsca do zagospodarowania na swoje rzeczy i zlikwiduje dotychczasową „ciasnotę”. Oprócz tego, przy pokojach sypialnych dzieci będą znajdowały się pokoje wychowawcy grupy, co zapewni wychowankom całodobową opiekę.

Na I piętrze budynku będą znajdowały się pomieszczenia szkoleniowo-zajęciowe, dzięki czemu stworzone zostaną jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju intelektualnego podopiecznych. Zaprojektowano wydzielony pokój do nauki, zapewniający dzieciom skupienie i komfort nauki. Znajdą się tu również pokoje do zajęć komputerowych, muzycznych i plastycznych umożliwiające wszechstronny rozwój zainteresowań. W nowym budynku wydzielone zostaną także pomieszczenia na zaplecze rehabilitacyjno-gimnastyczne, czyli dużą siłownię rehabilitacyjną o powierzchni ponad 100 m2, pomieszczenie i salę rehabilitacyjną, sale do gimnastyki korekcyjnej oraz salę gimnastyczną, wszystkie zaś wyposażone zostaną w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń. Dzięki temu, w placówce stworzone zostaną osobom upośledzonym ruchowo i umysłowo warunki do uprawiania sportu, poprawy sprawności fizycznej i specjalistycznej rehabilitacji.

Budowa Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Siostry Benedyktynki Misjonarki w Puławach pozwoli na stworzenie wychowankom możliwie najlepszych warunków opiekuńczo-wychowawczych, zdrowotnych i materialnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Prośba o wsparcie naszego dzieła…

Dzieło budowy domu dla naszych podopiecznych powierzyłyśmy opiece św. Józefa i wiemy, że jego ukończenie jest możliwe tylko dzięki Opatrzności Bożej i życzliwości ludzi dobrej woli.

Zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszego dzieła. Każda, nawet symboliczna ofiara to dla nas bardzo cenny wkład w tworzenie nowego domu dla naszych Podopiecznych.

Osoby, które mogą nam pomóc, prosimy o dokonywanie wpłat:
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek
ul.Kowalskiego 3 A, 24-100 Puławy
nr konta: 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501
Bank Pekao S.A.

Prosimy także o przekazanie 1% podatku w rozliczeniu rocznym (PIT) stowarzyszeniu „Corda Cordi” na Rzecz Dzieci i Młodzieży, które powołały Siostry Benedyktynki Misjonarki w celu zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich podopiecznych (KRS 0000219840).

Dzięki Wam możemy sprawić, że nasi podopieczni nie będą czuli się gorsi od swoich rówieśników, wspólnie wyrównamy ich start w dorosłe życie i będziemy spełniać ich marzenia! Nasz Dom zapewni im rodzinne, ciepłe warunki do życia, dorastania i poznawania świata.

Za każdy dar serca dziękujemy!

Wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców naszego domu, polecamy Bogu w codziennej modlitwie uwielbienia.

Krótki opis planowanej inwestycji

Projekt zlokalizowany jest w Puławach, na działce nr 715. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miasto Puławy teren działki oznaczono symbolem F13UP/ZLP – „tereny usług opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury, tereny sakralne i kościelne, oraz parku leśnego”. Zgodnie z Planem, działka nr 715 przeznaczona jest pod Katolicki Ośrodek Wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, jako budynek o jednej kubaturze – rozczłonkowany, z patiem wewnętrznym otwartym. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych: parter, piętro I, piętro II, strych wyłącznie rewizyjny. Kondygnację II piętra projektuje się jako obudowaną dachem mansardowym, celem uzyskania efektu obniżenia budynku. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 715, na terenie lasów JUNG w Puławach. Powierzchnia działki 22551,00 m². Projektowany Ośrodek przeznaczony jest do pełnienia funkcji:

– Domu rodzinnego pobytowo-mieszkalnego dla około 65 stałych wychowanków pozbawionych podstawowej opieki materialnej i wychowawczej, z pełną stałą opieką wychowawczo – szkoleniową pełnioną przez siostry zakonne,

– Domu pobytowo – mieszkalnego dla młodzieży szkolnej oraz oazowej, na czas określony, z pełną stałą opieką wychowawczo-szkoleniową.

Wyposażenie

  • instalacja sygnalizacji włamania,
  • instalacja systemu monitoringu,
  • instalacja telefoniczna i sieć komputerowa,
  • wyposażenie sal, w tym m.in.: komputery, sprzęt audiowizualny, sprzęt siłowy, komplety do tenisa stołowego i bilarda,sprzęt sportowy (m.in. piłka nożna, ręczna, koszykówka, rowery, narty), wyposażenie sali rehabilitacyjnej, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej.

W budynku zaprojektowano pokoje 2 – osobowe, każdy o powierzchni około 30 m2 i 3-osobowe o powierzchni 38 m2. We wszystkich pokojach będą się znajdowały łazienki, w tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, na korytarzach każdego piętra będą się znajdowały osobne łazienki z wanną lub natryskiem. Ilość miejsc sypialnych i wielkość pokoi zapewni wychowankom wystarczająco dużo miejsca do zagospodarowania na swoje rzeczy i zlikwiduje dotychczasową ciasnotę. Oprócz tego, przy pokojach sypialnych dzieci będą się znajdowały pokoje wychowawcy grupy co zapewni wychowankom całodobową opiekę. Na I piętrze budynku będą się znajdowały pomieszczenia szkoleniowo – zajęciowe, dzięki czemu stworzone zostaną jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju intelektualnego podopiecznych. Zaprojektowano wydzielony pokój do nauki o powierzchni 41 m2, zapewniający dzieciom skupienie i komfort nauki. Znajdą się tu również pokoje do zajęć komputerowych (sala komputerowa wyposażona w 10 komputerów), muzycznych i plastycznych umożliwiające wszechstronny rozwój zainteresowań. W nowym budynku wydzielone zostaną pomieszczenia na zaplecze rehabilitacyjno – gimnastyczne – znajdzie się tu duża siłowania rehabilitacyjna o powierzchni ponad 100 m2, pomieszczenie i sala rehabilitacyjna, sale do gimnastyki korekcyjnej oraz sala gimnastyczna, wszystkie wyposażone w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń. Dzięki temu, w placówce stworzone zostaną osobom upośledzonym ruchowo i umysłowo warunki do uprawiania sportu, poprawy sprawności fizycznej i specjalistycznej rehabilitacji.

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy