Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Duchowość benedyktyńska

Nasza Założycielka, Matka Jadwiga Józefa Kulesza, zakładając Zgromadzenie zakonne pragnęła, by siostry służyły Bogu i Kościołowi kształtując swoje życie na Regule świętego Ojca Benedykta, która jest wiernym odbiciem słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

Św. Benedykt pisząc Regułę miał na uwadze istotną cechę duchowości monastycznej: stałe poszukiwanie Boga, „bycie z Bogiem” do którego dąży się poprzez metanoię, czyli codzienne nawracanie się mnichów żyjących we wspólnocie.

Człowiek żyjący duchem św. Benedykta podporządkowuje się woli Bożej, ponieważ taka postawa jest wyrazem miłości na wzór Chrystusa Pana.

Święty pragnął, by mnich nie miał w życiu nic cenniejszego od Chrystusa i Jego miłości. To pragnienie naszego Zakonodawcy stało się programem życia Matki Jadwigi i każdej siostry idącej Jej śladami, by  szukać Boga.

Najważniejszym punktem dnia jest Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, do której przygotowuje i doprowadza Liturgia Godzin i codzienne lectio divina – medytacyjna lektura Biblii i jej komentarzy. Stąd modlitwa objawia się w dwóch formach: jako modlitwa liturgiczna i jako modlitwa indywidualna. Liturgia jest jednym z zasadniczych elementów spajających wspólnotę oraz podstawowym, niewyczerpanym i przebogatym źródłem całego życia wewnętrznego.

Obok Liturgii istotnym sposobem służby Bożej  – według Reguły –  Św. Benedykta – jest praca, która stanowi okazję budowania wspólnoty w poczuciu wzajemnej miłości.

Rysem charakterystycznym Zakonu benedyktyńskiego jest Pax – Chrystusowy pokój; pokój z Bogiem i bliźnimi, którego Matka tak bardzo pragnęła. Założycielka chciała, aby pokój był w naszych sercach, na naszych ustach, w codzienności. Pokój – tę benedyktyńską cnotę – można osiągnąć różnymi sposobami i na różny też sposób może się on przejawiać. W naszym Zgromadzeniu pragniemy go osiągnąć przez naśladowanie cichości i pokory Serca Jezusowego.

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy