Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Matka Założycielka


75e80d5f01d24187eea1810cfce6b4af6ecedc75   Nasza Założycielka, Matka Jadwiga Józefa Kulesza urodziła się w roku 1859 w Karabelówce na Podolu –  na terenie dzisiejszej Ukrainy. Na chrzcie św. otrzymała imię Józefa. Po śmierci ojca mieszkała wraz z  rodziną w Kijowie i tam ukończyła pensję. Przez pewien czas przebywała w USA u swego brata Teofila. 
Po powrocie do kraju wstąpiła do klasztoru benedyktynek w Wilnie i otrzymała imię zakonne Jadwiga. Nowicjat musiała odbywać w Przemyślu, ponieważ konwent wileński mógł przyjmować  tylko ograniczoną przez władze rosyjskie liczbę kandydatek. W roku 1902 złożyła w Wilnie śluby przed ksienią Anną Houvalt. Nie wiemy w jakich okolicznościach wyjechała do Rzymu, gdzie w tym samym czasie M. Kolumba Gabriel w 1908 r. założyła czynne zgromadzenie benedyktyńskie (Suore Benedettine di Carita). Matka Jadwiga współpracowała z M. Kolumbą i około roku 1912  przyjechała  w strony rodzinne, aby tu założyć dom rzymskiego zgromadzenia. Na Podolu spotkała Jadwigę Aleksandrowicz, która w Białej Cerkwi zorganizowała ochronkę dla sierot. Opiekę nad  dziećmi powierzyła Matce Jadwidze, która w tym czasie zaczęła przyjmować kandydatki do życia  zakonnego. Za zgodą biskupa Dub – Dubowskiego, dnia 24 czerwca 1917 roku odbyły się obłóczyny 7 kandydatek. Z tego względu Uroczystość św. Jana Chrzciciela uważa się za dzień założenia Zgromadzenia. Matka Jadwiga zaszczepiła Zgromadzeniu duchowość benedyktyńską, kult Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz gorliwość apostolską przejawiającą się szczególnie w pracy opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi opuszczonymi. Zgromadzenie mogło spokojnie istnieć w Białej Cerkwi tylko 3 lata. Z powodu sytuacji politycznej i rewolucji Matka Jadwiga z częścią sióstr w roku 1920 opuściła Białą Cerkiew i szukała schronienia w Polsce. Po ustaniu działań wojennych zamieszkała w Kowlu, gdzie powstała placówka Zgromadzenia. Obowiązki przełożonej pełniła do lipca 1921 r. Zmarła w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 5 kwietnia 1931 r.

oprac. na podstawie: A. J. Kalinowska OSB, Prosto na krzywych liniach, Olsztyn 1996 /

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy