Kontakt
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek 24-100 Puławy ul. Kowalskiego 3 A

Bank Pekao SA, 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 8 PL – 23 1240 2412 1111 0010 1819 2501 Swift# - PKO PPL PW | USD -35 1240 2412 1787 0010 5051 3999 | EUR - 56 1240 2412 1978 0010 5051 4547 | GBP -66 1240 2412 1789 0010 5117 1389.

Zaloguj się

Krótki opis planowanej inwestycji

Projekt zlokalizowany jest w Puławach, na działce nr 715. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Miasto Puławy teren działki oznaczono symbolem F13UP/ZLP – „tereny usług opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury, tereny sakralne i kościelne, oraz parku leśnego”. Zgodnie z Planem, działka nr 715 przeznaczona jest pod Katolicki Ośrodek Wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, jako budynek o jednej kubaturze – rozczłonkowany, z patiem wewnętrznym otwartym. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych: parter, piętro I, piętro II, strych wyłącznie rewizyjny. Kondygnację II piętra projektuje się jako obudowaną dachem mansardowym, celem uzyskania efektu obniżenia budynku. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 715, na terenie lasów JUNG w Puławach. Powierzchnia działki 22551,00 m². Projektowany Ośrodek przeznaczony jest do pełnienia funkcji:

– Domu rodzinnego pobytowo-mieszkalnego dla około 65 stałych wychowanków pozbawionych podstawowej opieki materialnej i wychowawczej, z pełną stałą opieką wychowawczo – szkoleniową pełnioną przez siostry zakonne,

– Domu pobytowo – mieszkalnego dla młodzieży szkolnej oraz oazowej, na czas określony, z pełną stałą opieką wychowawczo-szkoleniową.

Wyposażenie

  • instalacja sygnalizacji włamania,
  • instalacja systemu monitoringu,
  • instalacja telefoniczna i sieć komputerowa,
  • wyposażenie sal, w tym m.in.: komputery, sprzęt audiowizualny, sprzęt siłowy, komplety do tenisa stołowego i bilarda,sprzęt sportowy (m.in. piłka nożna, ręczna, koszykówka, rowery, narty), wyposażenie sali rehabilitacyjnej, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej.

W budynku zaprojektowano pokoje 2 – osobowe, każdy o powierzchni około 30 m2 i 3-osobowe o powierzchni 38 m2. We wszystkich pokojach będą się znajdowały łazienki, w tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, na korytarzach każdego piętra będą się znajdowały osobne łazienki z wanną lub natryskiem. Ilość miejsc sypialnych i wielkość pokoi zapewni wychowankom wystarczająco dużo miejsca do zagospodarowania na swoje rzeczy i zlikwiduje dotychczasową ciasnotę. Oprócz tego, przy pokojach sypialnych dzieci będą się znajdowały pokoje wychowawcy grupy co zapewni wychowankom całodobową opiekę. Na I piętrze budynku będą się znajdowały pomieszczenia szkoleniowo – zajęciowe, dzięki czemu stworzone zostaną jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju intelektualnego podopiecznych. Zaprojektowano wydzielony pokój do nauki o powierzchni 41 m2, zapewniający dzieciom skupienie i komfort nauki. Znajdą się tu również pokoje do zajęć komputerowych (sala komputerowa wyposażona w 10 komputerów), muzycznych i plastycznych umożliwiające wszechstronny rozwój zainteresowań. W nowym budynku wydzielone zostaną pomieszczenia na zaplecze rehabilitacyjno – gimnastyczne – znajdzie się tu duża siłowania rehabilitacyjna o powierzchni ponad 100 m2, pomieszczenie i sala rehabilitacyjna, sale do gimnastyki korekcyjnej oraz sala gimnastyczna, wszystkie wyposażone w odpowiedni sprzęt do ćwiczeń. Dzięki temu, w placówce stworzone zostaną osobom upośledzonym ruchowo i umysłowo warunki do uprawiania sportu, poprawy sprawności fizycznej i specjalistycznej rehabilitacji.

Medalik św. Benedykta
medal sw benedykta
Skrzynka Intencji
Jeśli potrzebujesz wsparcia modlitewnego - napisz:

Kto prosi imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Intencja

Ochrona przed spamem. Przepisz zawartość obrazka
captcha

Tekst:

Modlitwa o powołania
Zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy o powołania

Modlitwa o powołania


Wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa "proście Pana żniwa, aby wysłał pracowników na żniwo swoje", błagamy usilnie: Panie, poślij dobrych i gorliwych pracowników na swoje żniwo. Wzbudź wiele świętych powołań zakonnych wśród chłopców i dziewcząt. Niech przezwyciężą wszystkie trudności wewnętrzne i zewnętrzne, jakie piętrzą się w ich życiu, aby całkowicie poświęcić się Bogu. Wybierając klasztor benedyktyński, niech prawdziwie Boga szukają i z całego serca Mu służą. Módlmy się: Spraw, Panie, by wszystkie klasztory były oazami żarliwej modlitwy, ofiary: miłości wzajemnej i pracy, która ubogacałaby Kościół Święty i dopomagała ludziom do zbawienia. Te nasze gorące i szczere modlitwy zanosimy do Ciebie, Ojcze miłosierny, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Wsparci potężnym wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny oraz św. Benedykta i św. Scholastyki ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Amen
Sponsorzy